Hotpoint

Sen Nasıl İstersen

Rekabetçi piyasalarda şirketlerin başarısı pazarlama faaliyetleri kadar bayi ağlarını yönetmede gösterdikleri becerilere bağlıdır. Bayi teşkilatını şirket stratejileri ve kurumsallığı içinde yönetmek, bu sırada çıkan çatışmaları çözmek ve üstüne bayi performansının sürekliliğini arttırmak için, Nisan ayı içeresinde, Türkiye’nin en fazla satış yapan mağazalarının sahiplerine düzenlediğimiz, futbol maçı ve motivasyon yemeği ile farkındalık yarattık.